Nová mluva - cesta k lepšímu životu

I ty se můžeš naučit, jak žít lépe - jednodušeji a příjemněji.


To, že máš vzdělání, ti v dnešní době nezaručuje dobrou práci a dobrý výdělek. Proto máš dvě možnosti. Můžeš být klidně spokojen s tím, co máš, a žít, jak jsi žil doposud. Životní situace jsi přece nějak zvládal, někdy lépe, někdy hůře - ale nějak to šlo. Existuje však ještě druhá varianta. Můžeš investovat do něčeho, co rozhoduje o tom, jak žiješ. Investice do nové mluvy je nejlepší rozhodnutí, které můžeš udělat. Protože je to investice do toho nejdůležitějšího - do sebe. Je to investice do toho, abys mohl rychle dosáhnout toho, co chceš. Investuješ do toho, že se budeš dobře cítit v jakékoli situaci. Investuješ do toho, že budeš efektivně komunikovat s ostatními. Víš, že koktání je taková překážka, která ohraničuje tvé možnosti, brání ti v realizaci tvých cílů, které si dáváš. Známky, které dostáváš ve škole, velmi často souvisí s tím, jak se právě v daném okamžiku umíš vyjádřit. S velkými problémy navazuješ nové známosti, o nějaké zkoušce nebo třeba maturitě přemýšlíš už několik let dopředu. Všechny své životní plány přizpůsobuješ koktavosti. Někdy si dokonce myslíš, že nemůžeš založit rodinu, protože říci na úřadě „ano“ je velký problém a také tě leká myšlenka, že budeš špatným příkladem pro svoje děti a ony budou koktat také. Velmi často neděláš práci, kterou bys dělat chtěl. Každodenní situace, ve kterých musíš odpovídat koktáním, v tobě vytvářejí velkou zeď. Po několika letech je ta zeď tak velká, že ji sám už těžko dokážeš přeskočit.