Koktavost

Koktavost nazývám tragédií nevyřčených myšlenek. Tragédie to je nejen proto, že je koktavý člověk zbaven možnosti vyjadřovat se svobodně, ale ještě více ho ničí neuchopitelnost jeho situace. Visí nad ním Damoklův meč, neustálá otázka: vyjde to, nebo ne? Má cenu mluvit, nebo bude lepší mlčet?

prof. Lilia ArutyunianováKoktání


- to není jenom porucha mluvení nebo opakování slabik. Je to stav, který přebírá kontrolu nad celým tělem, blokuje sdílení našich myšlenek, utíká se ke tvoření jednoduchých vět jen z těch slov, která je možné momentálně vyslovit, uzavírá naši osobnost pro druhé.

Intenzita koktání je závislá na různých situacích. Někdy je koktání velmi viditelné a někdy ho můžeme dokonale skrýt. Koktání často probíhá v určitých fázích, vlnách. Jsou dny nebo okamžiky, ve kterých se cítíme jistí svou mluvou. Ale přicházejí také situace, kdy už dopředu víme, že to nebude lehké. Koktání nám také brání vykonávat určitá povolání. Např. nemůžeme být učitelem, lektorem, obchodním zástupcem, nemůžeme pracovat tam, kde je naše práce závislá na komunikaci s lidmi. Velmi nám práci komplikuje i to, když musíme používat telefon, musíme se setkávat s druhými lidmi, musíme chodit na různá jednání a tak dále. Koktaví si velmi často vybírají taková povolání, ve kterých mohou pracovat samostatně a nemusejí moc komunikovat. Využívají k tomu své známosti a také akceptaci ze strany nadřízených.Jak se projevuje koktání


Koktání se nejčastěji projevuje opakováním nebo protahováním zvuků, hlásek, slabik, slov, nebo se také projevuje zadrháváním (bez vydání zvuku). Často přitom dochází k vyslovování doplňujících zvuků nebo slov, které mají ulehčit začátek promluvy, a také k zaměňování „těžkých“ slov za slova taková, která lze vyslovit bez zakoktání. Koktání mohou často doprovázet různé pohyby, svalové napětí a ztráty zrakového kontaktu s protějškem. Často se stává, že i lidé z blízkého okolí nevědí, že dotyčná osoba koktá, protože ona sama „skrývá své koktání“ tím, že nepoužívá určitá slova, odpovídá pouze kývnutím hlavy, uniká situacím, kde by musela něco říci.