Kurzy nové mluvy

Kurzy rozvíjení plynulosti

Doba trvání od 4 do 7 měsíců.Po základním kurzu následuje období rozvíjení plynulosti mluvy, které trvá od 3 do 7 měsíců. V tomto období probíhají třídenní setkání kurzistů (tzv. mikrokurzy) jednou za měsíc. Účastníci věnují několik desítek hodin cvičením na rozvíjení vět a plynulosti nové mluvy. Postupně dochází ke zkracování protahovaných slabik a pracuje se na intonaci. Jsou organizovány návštěvy okolních měst a obchodních center, kde kurzisté nacvičují delší rozhovory s prodávajícími nebo na ulici. Důležité jsou také simulace různých situací jak pracovní pohovor, návštěva lékaře, vyřizování na úřadech, telefonické rezervace nebo volání na inzerát.