Kurzy nové mluvy

Základní kurz

Doba trvání: výuka 8 dnů, trenérský dozor cca 3 týdny

Výcvik začíná základním kurzem, který trvá 8 dnů.
Abychom mohli na počátku zcela eliminovat koktání, je veškeré mluvení v prvních pár dnech značně omezeno. Účastníci kurzu by v této době neměli vůbec spontánně mluvit, se sebou navzájem se dorozumívají písemně. Na určitou dobu se starý patologický systém mluvení zastaví. Samotná práce na nápravě nezačíná ani od slov ani od vět, ale od menší části řeči – slabiky, a to proto, že právě slabika je „nakažená“ koktavostí. V atmosféře ztišení poznávají účastníci kurzu během několika dní techniku nové mluvy s využitím prstů na rukou. Během simulovaných rozhovorů si procvičují různé scénky ze života (při tom už nikdo nekoktá). Tímto způsobem se připravují na skutečnou komunikaci s úplně cizími lidmi. Od čtvrtého dne výuky kurzisté spolu s trenérem uskutečňují první rozhovory novou mluvou s cizími lidmi. Nelze ani popsat radost, kterou v této chvíli prožívají. Rozhovory mají zpočátku typicky tréninkovou povahu. Každý rozhovor se nahrává na digitální diktafon a později je důkladně analyzován. V dalších dnech kurzu narůstá množství kontaktů s lidmi. Účastníci kurzu tráví čím dál tím víc času mimo výukové centrum. Odpoledne vždy spolu s trenérem připravují plán aktivit na následující den, zatímco večer podrobně popisují svoje prožitky z uplynulého dne. Práce probíhá intenzivně od rána do večera. Na konci základního kurzu začínají účastníci se svou pomalejší novou mluvou vystupovat veřejně před žáky ve škole. Po skončení kurzu každý dostane dopis s informacemi, který předá svému nadřízenému nebo učiteli ve škole. Povinností rodičů je navázat úzké kontakty s učiteli a čas od času se zúčastnit výuky. Měli by upozornit trenéra na každou chybu, které si všimnou. Nápravná činnost musí probíhat ve stálém kontaktu s výukovým centrem.

Po základním kurzu jsou kurzisté pomocí internetu nebo telefonu v denním kontaktu s trenérem. Případné chyby jsou okamžitě korigovány. Vedle vystoupení ve své škole, v práci nebo v různých institucích kurzisté setrvale rozšiřují okruh svých osobních kontaktů. Procvičují svou mluvu v různých situacích, čímž si fixují a ověřují své nové návyky v mluvě i v chování. Tato samostatná práce je velmi důležitá.

Kurzy probíhají ve skupinách složených z 5–8 osob. Výuka trvá 8 hodin denně. Důležitou součástí programu jsou setkání s osobami, které kurz úspěšně dokončily. Pro nováčky jsou dokonalým příkladem a nejlepší psychickou podporou.

Podmínkou zařazení do kurzu je účast na konzultaci.