O kurzech

Kurzy nové mluvy jsou dynamickým tréninkem plynulé komunikace pro osoby, které trpí koktavostí. Společně s praktickým výcvikem nové mluvy jsou schopny nahradit každou koktavost plynulým projevem.

Přestože koktavost má velmi mnoho variant, všichni koktaví trpí podobným způsobem. Nová mluva je schopna nahradit každé koktání. Začít se učit novému způsobu mluvení je možné v každém věku. Výsledky jsou vždy výborné.

Koktání nepřestane samo. Z toho důvodu stojí zato začít s výukou.

Na koktání není žádný zázračný lék a výuka není jednodenní záležitostí.

Výuka a výcvik je společnou prací trenéra a klienta. V některých případech, zvláště u mladších osob, je to společné úsilí tří i více osob. Nemůžeme být odpovědni za každého z nich. Pokud bude ale jejich přístup zodpovědný a budou uplatňovat v praxi všechna doporučení, jejich koktání se stane minulostí.

Důležitou roli v celém procesu má trenér. Musí dobře vysvětlit celou problematiku tak, aby všichni byli schopni pochopit, v čem je problém. Můžeme garantovat efektivnost techniky a také profesionální i individuální přístup ke každému, kdo se na nás rozhodne obrátit.Podmínkou zařazení do kurzu je účast na konzultaci.